Mijn opdrachtgever: European Federation for Living (EFL)

Sinds 1 januari 2017 ondersteun ik Joost Nieuwenhuijzen van European Federation of Living bij de marketingactiviteiten. EFL is een Europees netwerk voor organisaties, die werkzaam zijn in de woningbouwsector. Naast woningcorporaties zijn adviesbureaus, kennisinstituten (zoals: universiteiten) en financiële organisaties lid van EFL. In het netwerk staat uitwisseling van kennis en kunde over diverse onderwerpen centraal, onder meer: architectuur, (duurzaam) bouwen, sociale cohesie, financiering, investeringen, stedelijke problematiek en circulariteit.

Mijn meerwaarde voor EFL

Ik heb de strategie voor een effectieve communicatie op papier gezet. Ik verzorg de berichtgeving op Facebook en de tweemaandelijkse nieuwsbrief via Mailchimp. Per kwartaal schrijf ik een column en zo nu en dan een persbericht.

terug naar de homepage