Mijn opdrachtgever: European Federation for Living (EFL)

EFL is een Europees netwerk voor organisaties, die werkzaam zijn in de woningbouwsector. Naast woningcorporaties zijn adviesbureaus, kennisinstituten (zoals: universiteiten) en financiële organisaties lid van EFL. In het netwerk staat uitwisseling van kennis en kunde over diverse onderwerpen centraal, onder meer: architectuur, (duurzaam) bouwen, sociale cohesie, financiering, investeringen, stedelijke problematiek en circulariteit.

Mijn meerwaarde voor EFL

Sinds 1 januari 2017 verzorg ik de marketingactiviteiten, in overleg met managing director Joost Nieuwenhuijzen. Daarvoor heb ik de strategie voor een effectieve communicatie op papier gezet. Ik verzorg de berichtgeving op LinkedIn, Facebook en de tweemaandelijkse online nieuwsbrief via Mailchimp. Ook schrijf ik met enige regelmaat een column of artikel.

terug naar de homepage