peter hoogeweg

freelancer | ondernemer

Mijn opdrachtgever: Interreg NWE project CHARM

Het Europese project CHARM gaat over circulariteit en duurzaamheid in de sociale woningbouwsector. Het project onderzoekt en ontwerpt diverse circulaire strategieën voor de sociale woningbouwsector, die uitgaan van hergebruik van materialen, en ‘bouwafval’ omzet naar ‘bouwstenen’. Het project wordt mede-financierd door Interreg NWE.

Deze strategieën worden toegepast door vier woningcorporaties in vier landen: Paris Habitat in Frankrijk, Accord in het Verenigd Koninkrijk, Zonnige Kempen in België en Woonbedrijf in Nederland. De faculteit Bouwkunde TU Delft is de lead partner en wordt ondersteund door Kamp C, Universiteit van Birmingham en EFL. Bij het project zijn diverse andere partijen aangesloten.

terug naar de homepage