peter hoogeweg

freelancer | ondernemer

Mijn opdrachtgever: Renda

Renda is het kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw met een scherp oog voor de regio, waarbij het onderlinge persoonlijke contact centraal staat. Renda brengt corporaties, opdrachtgevers, aannemers, onderhoudsbedrijven en andere professionals bij elkaar.

terug naar deĀ homepage