Mijn opdrachtgever: RWU

Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) is het samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16). De corporaties huisvesten hoofdzakelijk huishoudens met een lager inkomen.

De gezamenlijke corporaties verhuren in de Utrechtse regio bijna 118.000 woningen, waarvan ruim 95% in de sociale huursector. Dat is zo’n 30% van alle woningen in de Utrechtse regio. Binnen het RWU wisselen de aangesloten woningcorporaties kennis, expertise en informatie uit. Daarbij werken zij samen op het gebied van: onderzoek en monitoring, communicatie en public affairs, belangenbehartiging, en waar mogelijk op het gebied van bedrijfsvoering en gezamenlijke inkoop.

terug naar de homepage