peter hoogeweg

freelancer | ondernemer

Mijn opdrachtgever: Starke Energy

Starke Energy levert slimme batterijen voor o.a. (woon)gebouwen en sportaccommodaties.

De slimme batterij en dienstverlening van Starke Energy

De batterij slaat de zelf-opgewekte zonne-energie op en levert deze schone energie aan de gebruikers op de momenten dat het nodig is. De energie kan o.a. worden ingezet voor: de verlichting van gemeenschappelijke ruimten en sportvelden, liften, het gasloos maken van woongebouwen, opladen van elektrische voertuigen. Daarmee draagt de slimme batterij bij aan de energie-transitie en CO2-reductie op lokaal niveau. Plus: de batterij ontlast het conventionele electriciteitsnetwerk.

De batterij slaat (fotovoltaïsche) zonne-energie op. Met de technologie wordt de groene energie opgeslagen en verbruikt wanneer dat nodig is. Of geruild of verkocht aan anderen als er een overschot aan energie is. Dat is de essentie van een slimme batterij. De handel in energie wordt mogelijk gemaakt door de digitalisering en deregulering van de energiemarkten in Europa. In combinatie met de afbouw van de salderingsregeling in Nederland levert de slimme batterij duurzaam rendement op.

terug naar de homepage