Mijn opdrachtgever: Hester Radstake

Hester Radstake is freelancer in het onderwijs. Hester is gepromoveerd en ondersteunt opleidingen, scholen en docenten bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het omgaan met diversiteitsvraagstukken en burgerschapsvorming in het voortgezet en hoger onderwijs. Ook verzorgt zij workshops, (docent)trainingen en lezingen op maat. Onder meer over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

Mijn meerwaarde voor Hester

Sinds januari 2014 ondersteun ik Hester Radstake in haar werk. Ik heb haar website gemaakt (op basis van WordPress) en beheer en onderhoud deze. Daarnaast lees en redigeer ik zo nu en dan teksten en brainstorm/stel kritische vragen over de invulling van haar publicaties en/of essays.

In 2018 heb ik voor Hester een website gemaakt voor een project over diversiteit.

terug naar de homepage