Mijn opdrachtgever: Stichting Steunfonds Pro Juventute

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Het fonds richt zich ook op de ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. Ik beheer sinds 28 juni 2018 de website.

Daarnaast heb ik in het voorjaar van 2019 de website van de Stichting Steunfonds Pro Juventute gemoderniseerd en aangepast aan de wensen van het bestuur.

Mijn meerwaarde voor Pro Juventute

Pro Juventute heeft een bestuur, dat vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komt. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en houdt vinger aan de pols m.b.t. de voortgang van de projecten, die financieel gesteund worden door het fonds. Ik zorg ervoor dat de informatie over (onder meer) de projecten op de website gepubliceerd worden en de gegevens van de website up-to-date zijn.

terug naar de homepage