peter hoogeweg

freelancer | ondernemer

Mijn opdrachtgever: European Federation for Living (EFL)

EFL is een Europees netwerk van circa 70 organisaties, die werkzaam zijn in de (sociale) woningbouwsector. Naast woningcorporaties uit onder meer Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Denemarken zijn adviesbureaus, diverse kennisinstituten (zoals: universiteiten) en financiële organisaties leden van EFL.

In het netwerk staat uitwisseling van kennis en kunde over diverse onderwerpen centraal, onder meer: architectuur, (duurzaam) bouwen, sociale cohesie, financiering, investeringen, stedelijke problematiek en circulariteit.

terug naar de homepage