peter hoogeweg

freelancer | ondernemer

Mijn opdrachtgever: Stichting Steunfonds Pro Juventute

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Het fonds richt zich ook op de ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg.

Pro Juventute heeft een bestuur, dat vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komt. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en houdt vinger aan de pols m.b.t. de voortgang van de projecten, die financieel gesteund worden door het fonds.

terug naar de homepage